Koła Towarzystwa Historiograficznego


Koło Towarzystwa Historiograficznego:
- w Gdańsku: przewodnicząca : dr Magdalena Nowak
- w Lublinie: przewodnicząca: dr Ewa Solska
- w Łodzi: przewodnicząca: dr hab., prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
- w Rzeszowie: przewodnicząca: dr hab., prof. UR Mariola Hoszowska
- w Warszawie: przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Błachowska
- Ukraiński Zespół Koła TH w Rzeszowie: koordynator: prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak


Regulamin Kół Towarzystwa Historiograficznego - do pobrania

17 stycznia 2023 r. – Seminarium Biograficzne
"Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska"


28-29 kwietnia 2023 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„III Czerkaskie Sympozium Historiograficzne”


WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl