Koła Towarzystwa Historiograficznego


Koło Towarzystwa Historiograficznego:
- w Gdańsku: przewodnicząca : dr Magdalena Nowak
- w Lublinie: przewodnicząca: dr Ewa Solska
- w Łodzi: przewodnicząca: dr hab., prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
- w Rzeszowie: przewodnicząca: dr hab., prof. UR Mariola Hoszowska
- w Warszawie: przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Błachowska
- Ukraiński Zespół Koła TH w Rzeszowie: koordynator: prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak


Regulamin Kół Towarzystwa Historiograficznego - do pobrania


20 września 2023 r. – Walne Zebranie Członków TH

WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl