Zarząd Główny TH
(kadencja 2023-2026)

Prof. dr hab. Jolanta Kolbuszewska (Łódź) - prezes

Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska (Rzeszów) – wiceprezes
Dr hab. prof. UMCS Ewa Solska (Lublin) – wiceprezes
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki(Łódź) – wiceprezes
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów) - wiceprezes

Dr hab. prof. UG Magdalena Nowak (Gdańsk) - sekretarz
Dr Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – skarbnik

Pozostali członkowie Zarządu

Dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska (Warszawa)
Prof. dr hab. Violetta Julkowska (Poznań)
Dr hab. prof. UG Barbara Klassa (Gdańsk)
Dr hab. prof. UP Krzysztof Królczyk (Poznań)
Dr hab. Lidia Łazurko (Drohobycz)
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga (Rzeszów)
Dr hab. prof. UMCS Anna Ziębińska-Witek (Lublin)

Komisja Rewizyjna TH

Dr Elżbieta Biesiadecka (Rzeszów)
Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Kielce)
Dr hab. prof. UMCS Marek Woźniak (Lublin)


20 września 2023 r. – Walne Zebranie Członków TH

WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl