Zarząd Główny TH


Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska (Rzeszów) - prezes

Dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska (Warszawa) - wiceprezes
Dr hab. prof. UG Barbara Klassa (Gdańsk) - wiceprezes
Dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska (Łódź) - wiceprezes
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów) - wiceprezes

Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga (Rzeszów) – sekretarz
Dr Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – skarbnik

Dr Anna Brzezińska (Łódź) – członek
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska (Rzeszów) – członek
Prof. dr hab. Violetta Julkowska (Poznań) – członek
Dr Magdalena Nowak (Gdańsk) – członek
Prof. dr hab. Jan Pomorski (Lublin) – członek
Dr Ewa Solska (Lublin) – członek
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki(Łódź) – członek
Prof. dr hab. Witalij Telwak (Drohobycz) – członek
Dr hab. Piotr Witek (Lublin) – członek


Komisja Rewizyjna TH

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko (Gdańsk) - przewodniczący
Dr hab. prof. UMCS Marek Woźniak (Lublin)
Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan (Kielce)


20 września 2023 r. – Walne Zebranie Członków TH

WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl