Nasze publikacje


1. Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету), Zaszkilniak Leonid; Sierżęga Paweł, Lwów 2015 (ss.412).
Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету)

2. Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст., Віталія Тельвака, Лідії Лазурко та Павла Сєрженґи, 2019 (ss.380).
Збірник поконференційний-макет

3. Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, 2016 (ss.662).
Historia w Uniwersytecie Lwowskim

4. Historia. Ciągłość i zmiana, Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, 2016 (ss.593).
Historia. Ciągłość i zmiana

5. Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku, Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Leonid Zaszkilniak, 2019 (ss.283).
Wspólne dziedzictwo

6. Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie (Історія історіографіі і методологія історіі в Польщі та в Україні), Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, 2015 (ss.340).
Historia historiografii

7. WALERIAN KALINKA (1826–1886) I JEGO BADANIA NAD EPOKĄ POROZBIOROWĄ, Jerzy Maternicki, 2013 (ss.255).
WALERIAN KALINKA

8. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak, 2007 (ss.616).
Złota księga historiografii lwowskiej... t. 1

9. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku Tom II, Jerzy Maternicki, Paweł Sierżęga, Leonid Zaszkilniak, 2014 (ss.614).
Złota księga historiografii lwowskiej... t. 2

10. Złote lata historiografii polskiej we Lwowie, Jerzy Maternicki, 2015 (ss.367).
Złote lata historiografii polskiej

11. Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola hostorii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Leonid Zaszkilniak oraz Wstęp - Jerzy Maternicki, 2008 (ss.703).
Historia-mentalność-tożsamość

12. Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939), Joanna Pisulińska, 2012 (ss.358).
Lwowskie środowisko historyczne

13. Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie, Paweł Sierżęga (ss.446).
Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie20 września 2023 r. – Walne Zebranie Członków TH

WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl