AKTUALNOŚCI


Zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się z portalem ohistorie, którego wydawcą jest Towarzystwo Historiograficzne Koło w Lublinie.

ohistorie

     ----------------------------------


Zapraszam na posiedzenie Seminarium Biograficznego, które odbędzie się 17 stycznia 2023 r. - o godz. 17:00.

Będzie ono poświęcone nowemu wydaniu klasycznej pracy Adama Ciołkosza "Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska". W dyskusji wezmą udział prof. Sławomir M. Nowinowski oraz dr Kamila Piskała.

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej.

Chętnych na dyskusję "stacjonarną" zapraszamy do Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź) - zbiórka w sali 202 (drugie piętro - obok windy) o godz. 16:45.

Natomiast pozostałych Państwa zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą platformy Teams:

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania     ----------------------------------


Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
Czerkaski Uniwersytet Narodowy im B. Chmielnickiego (Ukraina)
Lwowski Narodowy Uniwersytet im I. Franki (Ukraina)
Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im I. Franki (Ukraina)
Towarzystwo Historiograficzne (Polska)
Instytut Badawczy Chłopstwa i Studiów nad Historią Rolniczą (Ukraina)
Oddział Naukowego Towarzystwa im Szewczenki w Czerkasach (Ukraina)

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„III Czerkaskie Sympozium Historiograficzne”

Konferencja zaplanowana na
28-29 kwietnia 2023 roku
i odbędzie się na terenie Edukacyjno-Naukowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Historii i Filozofii Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego w formie stacjonarnej i zdalnej (on-line)

Temat tegorocznego Sympozjum

„PRZESTRZEŃ MNEMONICZNA ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ EUROPY: UPAMIĘTNIENIE I REFLEKSJA HISTORIOGRAFICZNA”

Proponowane obszary dyskusji:
• Specyfika zbiorowej pamięci historycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
• Europa Środkowo-Wschodnia jako skrzyżowanie „miejsc pamięci” różnych narodów
• Czy została przezwyciężona imperialna komemoracyjna tradycja w europejskiej przestrzeni?
• Europejski i narodowy dyskurs pamięci: poszukiwanie optymalnego modelu interakcji
• Polsko-ukraińskie miejsca pamięci: narracja mnemoniczna w perspektywie historiograficznej
• Przezwyciężenie komunistycznej/totalitarnej spuścizny pamięci w Ukrainie, Polsce, Czechach, Słowacji i innych krajach regionu
• Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej w reinterpretacji traumatycznej pamięci: Holokaust / Hołodomor

Zgłoszenia należy przesyłać do 1 kwietnia 2023 r. E-mail: masnenko@ukr.net

telefonów do zapytań: (0472) 37 55 57; (096) 705 11 08 (Masnenko Witalij)


     ----------------------------------


Koło Towarzystwa Historycznego w Gdańsku zaprasza na wykład Prof. dr hab. Ricardy Vulpius, "Orthodox Religion and Nationbuilding in Dnieper-Ukraine in the late tsarist empire"

Wykład odbędzie się 28 października 2022 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.


Prosimy o wcześniejszą rejestrację na spotkanie do 26 października 2022 r.:

Kliknij tutaj, aby zapisać się na spotkanie

Do wszystkich zainteresowanych wykładem zostanie wysłany link do spotkania 27 października 2022 r.


     ----------------------------------


Stanowisko Zarządu Głównego Towarzystwa Historiograficznego

W obliczu niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na Ukrainę wyrażamy solidarność z Narodem Ukraińskim. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom łamania prawa międzynarodowego i rozwiązywania sporów politycznych na drodze wojny.

Drodzy ukraińscy Przyjaciele – jesteśmy z Wami. Zapewniamy, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Wierzymy, że sprawiedliwość zwycięży.

Хай живе вільна Україна!

Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska
Dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska
Dr hab. prof. UG Barbara Klassa
Dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga
Dr Agnieszka Kawalec
Dr Anna Brzezińska
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska
Prof. dr hab. Violetta Julkowska
Dr hab. prof. UG Magdalena Nowak
Prof. dr hab. Jan Pomorski
Dr hab. Ewa Solska
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Prof. dr hab. Witalij Telwak
Dr hab. prof. UMCS Piotr Witek


     ----------------------------------


W imieniu kierownika Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego prof. Rafała Stobieckiego oraz Łódzkiego Koła Towarzystwa Historiograficznego zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie naszego grona, które odbędzie się 18 października 2022 r. - o godz. 17:00.

Prelegentem będzie dr Marcin Stasiak z referatem bazującym na jego ostatniej - bardzo dobrze przyjętej w środowisku badaczy przeszłości i zbierającej laury w prestiżowych konkursach - książce pt.:

Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą platformy Teams:

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


Identyfikator spotkania: 347 956 716 706
Kod dostępu: H95rZd
Pobierz aplikację Teams

     ----------------------------------

Koło Towarzystwa Historiograficznego w Łodzi serdecznie zaprasza na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego, które odbędzie się w najbliższy wtorek - 14 czerwca 2022 r. - o godz. 17:00.

Dr Artur Mękarski wygłosi referat zatytułowany:
Między Polską Piastów i Polską Jagiellonów a Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Refleksje „anarchologiczne” i ich miejsce w rozwoju myśli historycznej Pawła Jasienicy

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej.

Chętnych na dyskusję w formule "stacjonarnej" zapraszamy do Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź) - zbiórka w sali 202 (drugie piętro - obok windy) o godz. 16:45.

Natomiast pozostałych Państwa zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą platformy Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


     ----------------------------------


Link do spotkania - Konferencja - DEBATA - dzień drugi - 28.05.2022

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkaniaLink do spotkania - Konferencja - dzień drugi - 28.05.2022

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkaniaLink do spotkania - Konferencja i Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego - dzień pierwszy - 27.05.2022

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Osoby zainteresowane udziałem w obradach (nie będące członkami Towarzystwa Historiograficznego) prosimy o kontakt via adres: ewa.solska@umcs.pl

PROGRAM KONFERENCJI

     -----------------

Zapraszamy na Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego, które odbędzie się 27 maja 2022 r. o godz. 17.00 w formie zdalnej (link zostanie przesłany 26 maja).

Planowany porządek Zebrania:

1. Informacja o dotychczasowych działaniach Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa.

2. Sprawozdanie z działalności Kół TH.

3. Sprawy różne.

Zebranie Członków TH zaplanowano w pierwszym dniu Międzynarodowej konferencji naukowej „Zmiany i oczekiwania. Wobec nowych orientacji i nurtów badawczych w polskiej i ukraińskiej nauce historycznej” organizowanej przez Koło TH w Lublinie (program w załączniku).

załącznik

     ----------------------------------

Zapraszamy na otwarte spotkanie z serii ” Gdańskie Spotkania Towarzystwa Historiograficznego”, które odbędzie się 9 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 (Warsaw time), 17.30 (Eastern European Summer Time, UTC +3) za pośrednictwem platformy MS Teams.

Referat pt. "Біоісторіографічні дисертації незалежної України крізь призму кількісних методів дослідження"/ Biographical Dissertations of the Era of Ukrainian Independence through the Prism of the Quantitative Method" wygłosi profesor Yulia A. Kiselyowa (V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraina).

Prelekcja zostanie wygłoszona w języku ukraińskim, pytania będzie można zadawać również w innych językach (np. angielskim lub polskim).

Wszystkich chętnych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie do 8 maja:

Kliknij tutaj, aby się zapisać

     ----------------------------------

Koło Towarzystwa Historiograficznego w Łodzi zaprasza na kolejne spotkanie Seminarium Biograficznego, które odbędzie się 15 marca 2022 r. - o godz. 17:00.

Referat pt. "Karol Szajnocha. Codzienność- kobiety-historiografia" wygłoszą prof. Dorota Malczewska-Pawelec oraz prof. Tomasz Pawelec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej.

Chętnych na spotkanie w formule "stacjonarnej" zapraszamy do Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź) - zbiórka w pok. 305 o 16:45. Z uwagi na ograniczoną pojemność sali/wymogi sanitarne/możliwości techniczne - prosimy o wcześniejsze zapisy drogą mailową ponieważ ilość miejsc "stacjonarnych" jest ograniczona.

Natomiast pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą platformy Teams:

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


     ----------------------------------

Koło Towarzystwa Historycznego w Gdańsku zaprasza na otwarte spotkanie z prof. dr hab. Rafałem Stobieckim z Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone jego najnowszej książce pt. "Historio, historio, cóżeś ty za pani. Eseje historiograficzne", Łódź 2022. Jako dyskutantka wystąpi dr hab. Magdalena Nowak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie:

Kliknij tutaj, aby zapisać się na spotkanie

     ----------------------------------

W imieniu prof. Rafała Stobieckiego oraz Koła Towarzystwa Historiograficznego w Łodzi serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium Biograficznego, które odbędzie się 15 lutego 2022 r. - o godz. 17:00 w formie zdalnej.

Wystąpi dr Anna Wylegała z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, która przedstawi wybrane wątki swojej niedawno wydanej pracy:

Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce.
Link do spotkania:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

     ----------------------------------

W imieniu kierownika seminarium prof. Rafała Stobieckiego oraz Koła Towarzystwa Historiograficznego w Łodzi zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium Biograficznego, które odbędzie się w najbliższy wtorek - 18 stycznia 2022 r. - o godz. 17:00.

Wystąpi dr Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich UŁ, która przedstawi wybrane wątki swojej najnowszej publikacji poświęconej losom więźniów getta w Łodzi. Tytuł referatu brzmi:

Ku Zagładzie. Życie codzienne w getcie łódzkim

W związku z nadal trudną sytuacją pandemiczną w Polsce spotkamy się w formule hybrydowej.

Chętnych na spotkanie w formule "stacjonarnej" zapraszamy do Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź) - zbiórka w pok. 305 o 16:45. Z uwagi na ograniczoną pojemność sali/wymogi sanitarne/możliwości techniczne - prosimy o wcześniejsze zapisy drogą mailową ponieważ ilość miejsc "stacjonarnych" jest ograniczona.

Natomiast pozostałych Państwa zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą platformy Teams:

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


     ----------------------------------

W imieniu kierownika seminarium prof. Rafała Stobieckiego oraz Łódzkiego Koła Towarzystwa Historiograficznego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naszego grona, które odbędzie się 14 grudnia 2021 r. - o godz. 17:00.

Wystąpi prof. Marta Sikorska z UŁ, który zaprezentuje nam swoją ostatnią książkę poświęconą Aleksandrze Piłsudskiej.

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej.

Chętnych na spotkanie w formule "stacjonarnej" zapraszamy do Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź) - zbiórka w pok. 305 o 16:45. Z uwagi na ograniczoną pojemność sali/wymogi sanitarne/możliwości techniczne - prosimy o wcześniejsze zapisy drogą mailową ponieważ ilość miejsc "stacjonarnych" jest ograniczona.

Natomiast pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą platformy Teams.

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


     ----------------------------------

Zespół Historyków Ukraińskich Towarzystwa Historiograficznego zaprasza 30 listopada 2021 r. o godz. 17:00 na seminarium na platformie ZOOM, poświęcone omówieniu monografii prof. Iryny Kołesnyk „Historia globalna. Historia pojęć” (Kyiv, 2019, 348 s., język ukraiński).

Z monografią można zapoznać się na stronie elektronicznej:

https://www.academia.edu/48914404 lub https://nas.academia.edu/IrynaKolesnyk

Moderatorem spotkania będzie prof. Leonid Zaszkilniak, dyskutantami – prof. Wadym Adadurow (Lwiw) i prof. Witalij Masnenko (Czerkasy).

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/78370368669?pwd=eERaVXROTVEyS1lhazJhbHJrOXpKQT09

     ----------------------------------

W imieniu kierownika Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego, prof. Rafała Stobieckiego, zapraszamy na wykład dr hab. Daniela Wicentego (UG/IPN), który przedstawi wstępne założenia swojego projektu badawczego poświęconego funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.
Odbędzie się on 30 listopada o godz. 17.00 w formule hybrydowej.

Chętnych na spotkanie w formule "stacjonarnej" zapraszamy w gościnne progi Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź) - zbiórka w pok. 305.

Natomiast pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą platformy Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


Równolegle otwieramy zapisy referentów na nasze kolejne spotkania w pierwszym półroczu 2021 r. Chętnych prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień wpisujących się w szeroko rozumianą tematykę biograficzną do końca października roku bieżącego na adres: andrzej.czy@gmail.com

Organizacja Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego była możliwa dzięki wsparciu UMŁ.

     ----------------------------------


17 stycznia 2023 r. – Seminarium Biograficzne
"Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska"


28-29 kwietnia 2023 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„III Czerkaskie Sympozium Historiograficzne”


WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl