Komisja Rewizyjna TH


Prof. dr hab. Eugeniusz Koko (Gdańsk) – przewodniczący
Dr hab. prof. UMCS Andrzej Stępnik (Lublin) - członek
Dr Lidia Łazurko (Drohobycz) - członek
Dr Elżbieta Biesiadecka (Rzeszów) – członek


20 września 2023 r. – Walne Zebranie Członków TH

WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl