Komisja Rewizyjna TH


Dr Elżbieta Biesiadecka (Rzeszów)
Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Kielce)
Dr hab. prof. UMCS Marek Woźniak (Lublin)


20 września 2023 r. – Walne Zebranie Członków TH

WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: towhist.rzeszow.pl